Latest News‎ > ‎

National Children's Book Day, Ipinagdiwang

posted Nov 25, 2013, 11:42 PM by Jonarobesa Domingo

    

Ipinagdiwang ng mga mag-aaral ng TES ang ika-30 National Children’s  Book Day noong Hulyo 16.

    Nagkarooon ng iba’t ibang gawain ang mga mag-aaral na may kinalaman sa pagbabasa. Nagbigay sila ng mga aklat sa kanilang kapwa mag-aaral, kapatid at sa kanilang mga kaibigan. Mayroon ding gumuhit ng mga larawan ng pangyayari sa kanilang pinakapaboritong kuwento at kanila itong ibinahagi sa iba.

    Ang mga mag-aaral sa ika-anim na baitang ay naghanda rin ng kanilang kuwento para sa mga mag-aaral mula sa Kindergarten hanggang sa ikatlong baitang.  Ang kanilang inihandang kuwento ay ang  “Iiiihh….Ang Kati-Kati ng Ulo Ko”, Bakit Sunong ng Pagong ang Kanyang Bahay?” at “Si Snow White at ang Pitong Duwende “.

    May papremyo ring inihanda para sa mga nakasagot ng tanong tungkol sa mga kuwento.

 

 

Comments