EDITORIAL


Tungo sa Pag-unlad, Mahusay na Pamumuno ang Kailangan

posted May 11, 2011, 9:03 PM by Marites Dela Pena

                         Ang magaling na pinuno ay hindi masusukat sa dami ng kanyang naisakatuparang layunin kung hindi ito ay masusukat sa kanyang kakayahan bilang isang mabuting lider sa kanyang mga tagasunod o’ kasamahan.

             Hindi maitatatwa na sa pagsasakatuparan ng layunin ng isang samahan kailangan ang lider na mamumuno at mga tagasunod na gagawa na magiging kaagapay niya sa pagsasakatuparan ng layuning ito, ika nga, “It takes two to Tango”. Sa madaling salita sa pagsasakatuparan  ng isang mabuting layunin at adhikain ng isang samahan hindi maaaring isa lang ang kumikilos. Kailangan dito ang partisipasyon ng lahat, mula sa lider hanggang sa mga tagasunod . Ang positibong pag-uugali rin ng isang pinuno ay masasabing isang mahalagang sangkap upang maging matagumpay ang isang samahan .Hindi lang miminsan na napatunayan natin kung paano naging dahilan ang performance ng isang lider sa pagbagsak ng isang samahan o kaya’y sabihin na nating sa mas komplikadong aspekto nito – sa isang bansa.

May mga naging pinuno na rin sa ating bansa ang hindi naging matagumpay sa kanilang pamumuno, hindi dahil sa sila ay walang kakayahan kung hindi sa kanilang kakulangan sa mabuting pakikitungo sa kanilang mga nasasakupan.Ilan sa kanila ang nabigo sa pagkakamit sa hinahangad na pag-unlad dahilan sa nanaig sa kanila ang pansarili nilang hangarin, at sa ganitong pagkakataon nawawalan ng tiwala ang mga taong dapat sana ay katuwang nila pagkakamit ng kanilang layunin. Kung baga mas magiging maayos ang samahan kung nandun ang respeto at tiwala sa isa’t isa. Ang pagtitiwala at respetong ito ang magiging daan upang madaling maisakatuparan ang ating mga hangarin tungo sa isang malaya at matagumpay na pamayanan.

  Sa ganang amin, ang pagiging isang epektibong lider ay hindi lamang nakukuha sa taas ng ating pinag-aralan kung hindi sa taas ng pagtingin natin sa ating Panginoon, sa taas ng pagkilala sa dignidad at sa taas ng pagtingin natin sa ating kapwa bilang ating tagasunod.

 

 

1-1 of 1